Wat is een ESCo

 

ESCO staat voor EnergAfbeelding1y Service Company. Dit is een organisatie die de aanleg, het onderhoud en beheer van energiebesparende maatregelen van gebouwen overnemen.

Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan. U heeft dus niet te maken met investeringskosten. Met het afsluiten van een energieprestatiecontract (EPC) worden afspraken over deze energiebesparing vastgelegd.

Waarom een gebiedsgerichte aanpak?

Op vandaag beperkt de ESCO markt zich voornamelijk tot grootschalige projecten binnen één bedrijf waarvan de energiebesparing voldoende groot is zodat de investering op een aanvaardbare termijn terugbetaald kan worden.

Willen we echt kansen kunnen bieden aan de ESCO werking in Vlaanderen dan moeten we ook bekijken hoe een dergelijke formule inzetbaar is voor KMO’s. De potentiële energiebesparing is wellicht op zich niet groot genoeg maar door meerdere KMO’s in een gebiedsgerichte ESCO te integreren worden deze projecten wel mogelijk.

Deze aanpak vraagt echter een verduidelijking op vlak van juridische hinderpalen, economische haalbaarheid, financiële risico’s en technisch potentieel.

Industrieweg en Drongen I zijn in deze Vlaamse pilootprojecten die volle ondersteuning krijgen vanuit zowel het Vlaamse als het lokale beleid vanuit de Stad Gent.