Parkmanagement

Duurzaamheid wordt met de dag belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. Een belangrijke factor hierbij is samenwerking, dit zowel tussen bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Dankzij een vlotte samenwerking wordt er efficiënter en milieubewuster gehandeld, wat de kwaliteit van de omgeving ten goede komt en dus ook een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de bedrijfszone. Parkmanagement is het perfecte instrument om deze doelstelling te verwezenlijken.

Parkmanagement richt zich op 3 niveaus, zowel op het infrastructurele van het bedrijventerrein als op de collectieve samenwerking tussen de aanwezige bedrijven. Op het 3de niveau, zal het individuele bedrijf de vruchten plukken van wat er op de twee andere niveaus wordt geïnitieerd en/of gerealiseerd.

Kort gezegd biedt Parkmanagement uw bedrijf volgende bedrijven :

  • Kennisdeling en gebruik know-how parkmanager in uw zoektocht naar duurzame oplossingen ;
  • Kostenbesparingen via groepsaankopen ;
  • Één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen mbt het bedrijventerrein ;
  • Centraal aansturen van communicatie en organisatie van initiatieven ;
  • Transparantie en duidelijke communicatie naar alle actoren ;
  • Verhoging van de beeldkwaliteit op het bedrijventerrein door gezamenlijke aanpak.