Doelstelling

Doel van het ESCO4Gent project?

De doelstelling van het project ESCO4Gent is om de energie-efficiënte van de bedrijven op de bedrijventerreinen Industrieweg en Drongen I te verbeteren. Dit doen we door een gerichte inventarisatie van het potentieel en de opzet van een gebiedsgerichte ESCO-formule.

Via deze ESCO formule kan u aldus heel wat energie besparen zonder zelf te moeten investeren.

ESCO4Gent is een samenwerking tussen vastgoedspecialist Quares, energiestudiebureau3E, de vzw’s Industrieweg en Drongen I. Ook de Stad Gent heeft zich geëngageerd om dit project te ondersteunen daar dit volledig past binnen de energiedoelstellingen uit het klimaatplan.

Het project wordt ondersteund vanuit de projectoproep ESKIMO voor KMO’s die gelanceerd werd door Agentschap Ondernemen.