ESCO4Gent

Belangrijke documenten en extra info (presentaties, artikels, etc.) in functie van ESCO4Gent kan je hier vinden

ESCO4GENT

Doel van het ESCO4Gent project?

De doelstelling van het project ESCO4Gent is om de energie-efficiënte van de bedrijven op de bedrijventerreinen Industrieweg en Drongen I te verbeteren. Dit doen we door een gerichte inventarisatie van het potentieel en de opzet van een gebiedsgerichte ESCO-formule.

Via deze ESCO formule kan u aldus heel wat energie besparen zonder zelf te moeten investeren.

ESCO4Gent is een samenwerking tussen vastgoedspecialist Quares, energiestudiebureau 3E, de vzw’s Industrieweg en Drongen I. Ook de Stad Gent heeft zich geëngageerd om dit project te ondersteunen daar dit volledig past binnen de energiedoelstellingen uit het klimaatplan.

Het project wordt ondersteund vanuit de projectoproep ESKIMO voor KMO’s die gelanceerd werd door Agentschap Ondernemen.

Verloop van het ESCO4Gent project?

Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar.

Gedurende deze periode zal een energiekadaster uitgebouwd worden inclusief het detecteren van het technisch energiepotentieel. De studie heeft in eerste instantie oog voor het energiebesparingspotentieel (relighting, hvac, gevel- en dakisolatie, etc). Daarnaast zal ook gekeken worden in welke mate hernieuwbare energieproductie mogelijkheden biedt.

Verder zal dit project juridische, economische en financiële hindernissen kenbaar maken en hiervoor oplossingen zoeken in overleg met de bevoegde Vlaamse en lokale diensten.

ESCO4Gent zal tot slot een business- en financieel plan opmaken voor een dergelijke gebiedsgerichte ESCO. Dit model moet het mogelijk maken om de ervaringen uit de pilootprojecten Industrieweg en Drongen I onmiddellijk te vertalen naar andere bedrijventerreinen in Vlaanderen.

esco2