Iets melden?

Contact stad Gent – algemene vragen:

Centraal contactpersoon: OOG (ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

Vandaar uit zullen de vragen naar de verschillende diensten worden gestuurd en wordt gezorgd voor een antwoord.